T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

            ...............................................

 

 

Ankara,   08.04.2009

Sirküler No: 223

 

 
 

 

 

 


Metin Kutusu: Bilindiği üzere, Vakıf Senedinde yapılan değişiklikler 17.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Üyelerimizin paylarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Üyelerimizle gerektiğinde doğrudan iletişim kurabilmek ve ödeme işlemleri için gerekli bilgileri temin etmek amacıyla, oluşturulan Üye Bilgi formun bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

 Halen Sosyal Yardımlar Bölümü üyeliği devam eden her üye tarafından, ekte gönderilen Üye Bilgi Form doldurularak imzalanacak ve üyenin çalıştığı şube/Birim/Kurum yetkililerine onaylatıldıktan sonra doğrudan Personel Vakfımıza gönderilecektir.

 Ayrıca, söz konusu formun gönderilmesinden sonra durumlarında değişiklik olan (emeklilik veya benzeri nedenlerle) üyelerimizin, Üye Bilgi formunu yeniden doldurarak vakfımıza göndermeleri gerekmektedir. 

Söz konusu Üye Bilgi formda belirtilen bilgilerin Vakfımıza ulaşımını müteakip, vakfımızla ilgili duyuru ve bildirimler üyelerimizin bildirdikleri e-posta adreslerine gönderilecek, bu suretle üyelerimizin vakfımızla ilgili gelişmelerden doğrudan haberdar olmaları sağlanacaktır.

Üye Bilgi Formunun bir örneği üyelerimize kolaylık sağlamak bakımından web sitemizde (www.zbv.org.tr) yayımlanacaktır. Üye Bilgi Formuna ulaşmak veya kaydetmek için tıklayın

   Sirkülerimizin üyelerimize duyurulması konusunda gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek için başta yöneticiler olmak üzere Bankamızın tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.	
  
                                     Saygılarımızla,

                                 T. C. ZİRAAT BANKASI
                                   PERSONELİ VAKFI

                      Mümin AKYOL                 Ramazan ULUCAKÖY
                      Yönetim Kurulu                     Yönetim Kurulu
                       Başkan Vekili                         Başkanı